Civil szervezetek / Bejcgyertyános Gyemekeiért és Ifjúságáért Közalapítvány

Bejcgyertyános Gyemekeiért és Ifjúságáért KözalapítványA Közalapítvány 2000. júliusában jött létre, alapítója: Bejcgyertyános Község Önkormányzata.
A közalapítvány célja a bejcgyertyánosi gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, óvodai és iskolai, valamint azon kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése.
A közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli, vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb vagyoni értékű felajánlással bárki csatlakozhat, akinek adományát a közalapítvány elfogadja.
 

Tevékenység
A közalapítvány

  • közreműködik jobb feltételek megteremtésében, a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez, kulturális tevékenységéhez
  • elősegíti a gyermekek és az ifjúság nevelését, oktatását, képességfejlesztését, valós érdekeinek védelmét
  • támogatást, kedvezményt, szolgáltatást nyújt a gyermekek és fiatalok számára
  • támogatja és szervezi a gyermekek nevelését a testi-lelki egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében
  • közreműködik Bejcgyertyános község kulturális örökségének megóvásában, sportéletének fejlesztésében.

Elérhetőségek

  • Telefon: -
  • Fax: -
  • E-mail: -
  • Honlap: -


Kapcsolattartó
Horváth Tibor, kuratórium elnöke
« Vissza az előző oldalra!

Bejcgyertyános Község Önkormányzata - Magyar