Gazdaság / Helyi adó

Helyi adóAdóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett nyereség, illetve jövedelemszerzésre irányuló, rendszeresen végzett gazdasági tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység) akár jogi, akár természetes személy végzi. Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet a székhelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi. Adóköteles az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység is.

Adó mértéke
Az adóalap 2 százaléka.

Kedvezmények
Mentes az adó alól Bejcgyertyános község önkormányzata és intézményei, valamint társulásai.


« Vissza az előző oldalra!

Bejcgyertyános Község Önkormányzata - Magyar