Intézmények / Bejcgyertyánosi Teleház

Bejcgyertyánosi TeleházBejcgyertyánosi Teleház

Elérhetőségek

Az Együtt Bejcgyertyánosért Egyesület Bejcgyertyános Község Önkormányzatával és a bejcgyertyánosi mikrotérség önkormányzataival, civil szervezeteivel, intézményeivel karöltve célul tűzte ki a település információs hálózatának kiépítését, az informatika széles körű használatának biztosítását, kiszolgálva a községek különböző korosztályainak kulturális igényét, közösségi művelődést fejlesztő, közösségalkotó, oktatási és kulturális feladatok ellátásával. A Teleház alapvető célja a benne összpontosuló és általa elérhető számítás- és irodatechnikai eszközök igénybevételével, szakértői közreműködéssel, a lakosság részére olyan szolgáltatások nyújtása, melyek hozzájárulnak a település gazdasági, szellemi és kulturális felemelkedéséhez. Iskolán kívüli oktatások, tanfolyamok és kulturált szabadidős rendezvények szervezése. A Teleház tevékenysége során különös figyelmet fordít a gyermekek és a fiatalok részére szervezett oktatások, tanfolyamok és szabadidős tevékenységek szervezésére. A Teleház működése során szoros kapcsolatot kíván kiépíteni minden civil szervezettel, azokat kiszolgáló civil központtá szeretne válni. Együttműködésre törekszik a helyi gazdálkodó, vállalkozói réteggel annak érdekében, hogy vállalkozásaik eredményesen működhessenek, így részükre minden elérhető információt biztosít, előadásokat, tanfolyamokat szervez (mezőgazdasági őstermelők, mezőgazdasági vállalkozások, egyéb vállalkozások) Munkaerő-piaci szolgáltatások bevezetésével, munkavállalásra felkészítő tanfolyamok szervezésével elősegíti a helyi munkanélküliek munkavállalási esélyeinek növelését. A munkában levők esélyeit növeli továbbképzések, tanfolyamok szervezésével, munkahelyük megtartása érdekében. A Teleház szolgáltatásai - a helyi lakosságon túl - mindenki számára elérhetőek, nyitottak, azokat bárki igénybe veheti.


« Vissza az előző oldalra!

Bejcgyertyános Község Önkormányzata - Magyar