1. TAK lakossági fórum 2017. november 10, péntek 11 óra

H I R D E T M É N Y

 

Bejcgyertyánosi Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.

 

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési dokumentációja elkészült.

 

Értesítjük Bejcgyertyános község lakosságát, Bejcgyertyános községben ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, Bejcgyertyános területén működő és bejegyzett civil szervezetek, Bejcgyertyános községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, valamint Bejcgyertyános községben működő egyházak képviselőit, mint partnereket, hogy az Önkormányzat a partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet és a Korm. rendelet alapján – a teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében –   

 

2017. november 10-én (pénteken) 11,00 órakor

a Teleházban (9683 Bejcgyertyános, Szabadság u. 12.)

 

l a k o s s á g i   f ó r u m o t

 

tart, az alábbi témakörben:

 

  1.  Településképi arculati kézikönyv bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés
  2.  Településképi rendelet bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés

 

Az elkészült településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezete a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot és mondja el javaslatait!

 

Véleménynyilvánításra a lakossági fórumot követően is lehetőséget biztosítunk - a lakossági fórumtól számított 8 napon belül - az alábbiak szerint:

 a) papír alapon írásban Bejcgyertyános Község Polgármesterének címezve (9683 Bejcgyertyános, Szabadság u. 12-14.)  postai úton vagy személyesen átadva, vagy

b) elektronikus levélben a bejcgyertyanos@globonet.hu e-mail-címre megküldéssel indokolással, névvel, címmel és lehetőség szerint telefon- vagy e-mail-elérhetőséggel ellátott véleményben.

 

Bejcgyertyános, 2017. október 31.

 

(:Lendvai Veronika:)

polgármester


« Vissza az előző oldalra!

Bejcgyertyános Község Önkormányzata - Magyar